Zapoznaj się z naszą ofertą

1 .Budowa remont  sieci wodociągowych i przyłączy.

2. Budowa remont sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej.

3. Budowa odwodnieni, drenaży ,zbiorników retencyjnych.

4. Budowa remont nawierzchni z kostki brukowej, kamiennej.

5. Utwardzanie dróg gruntowych i placów

6. Roboty ziemne.

7. Wymiany gruntu.

OFERTA SPRZĘTOWA

1. Uslugi koparko ładowarkami

2. Usługi koparkami kołowymi

3. Usługi Wywrotkami

4. Usługi beczką asenizacyjną

5. Usługi pojazdem wuko

6. Inspekcje kanalizacji rurociągów TV