Project Description

W okresie od 1.09.2012r. do 30.11.2012r. dla przedsiębiorstwa Energopol – Szczecin S.A wykonaliśmy roboty budowlano – montażowe.

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie umocnienia rowów odwadniających drogę krajwą S-7 w ilości 2070mb.
  • wykonanie o brukowania przepustów oraz studzienek kanalizacji deszczowej w ilości 300m2.
  • wykonanie odwodnienia obiektów mostowych po porzez wykonanie ścieku skarpowego w ilości 120mb.