Project Description

Dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie wykonaliśmy nienapastujące prace:

  • remont pomieszczeń węzła sanitarnego i węzła ciepłowniczego,
  • wykonanie zbrojonej posadzki betonowej, przebudowa podjazdów zewnętrznych, odwodnienie i odtworzenie nawierzchni utwardzonej przy budynku magazynowym,
  • remont odwodnienia i nawierzchni placu utwardzonego przy budynku garażowym,
  • naprawa i konserwacja ogrodzenia kompleksu wojskowego nr 251 zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej w Olsztynie.